Historie

Založeny vroku 1390 – s 39 obyvatel.
Roku 1399 jmenuje se zde Barbora, vdova po Renvaldovi z Ustupenic (zaniklá obec u Poleně) pánu na Poleni a Pušperku.Roku 1458 byl zde Jiřík z říčan na Poleni, kam po celou řadu let Bezpravovice patřily a pak pánům Kanickým prodány. V roce 1581 již Bezpravovice náležely Černínům z Chudenic, kteří je koupili od pánů Kanických.Ti je před tím rovněž koupí získali od pánů na poleni a z pišperku, k nimž dlouhou dobu obec Bezpravovice patřila.

V minulosti měly různá pojmenování: Pravovice, Vespravovice i Nespravovice.
Obec položena 532 m nad mořem byla založena od r.1839.V nejstarších dokladech, shromážděných Dr.Antonínem Profousem se uvádí : Jméno Bezpravovice se svým tvarem hlásí ke jménům čeledním “ves lidí usedlých na bezpráví‘.Později mylně pokládáno a vysvětlováno jako ves Pravovice.
Bezpráví si ovšem tito lidé libit nedali.
V roce 1869 tísnilo se v bezpravovických chaloupkách 187 osob.Dnes tu žije v pěkně upravených domácích jen 17 obyvatel.
Památkově je zde chráněna chalupa č.17 a špýchar který patří k nově zrekonstruovaném statku č.5

Odkaz pro toulavou kameru: Americká zahrada,Bolfánek, Zámek
Toulavá kamera

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTEVU